Cook
Hospitality "585" Trained
Continental Cook
Hospitality "395" Trained
Waiter/Waitress
Hospitality "123" Trained
Commis-III
Hospitality "102" Trained
Bakery
Hospitality "8" Trained
Commis-II
Hospitality
General Cook
Hospitality
Indian Cook
Hospitality
Chinese Cook
Hospitality
House Keeping
Hospitality
Care Giver
Hospitality
Bar Tender
Hospitality

About Us

हाम्रो यस तालिम व्यवस्थापन सफ्टवयर देश भर रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिम व्यवस्थापनमा सहज होस भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । यस सफ्टवयरको माध्यमबाट तालिम व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थी तथा संस्थाको प्रोफाइल व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।
Email us to support@merotalim.com

Read More