Filter Trainings

Upcoming Trainings

B
Bakery 3 Months
Bafal, Kathmandu
Rs.55,000/-
B
Bakery 1 Months
Bafal, Kathmandu
Rs.35,000/-
W
Waiter/Waitress 3 Months
Bafal, Kathmandu
Rs.15,000/-
W
Waiter/Waitress 1 Months
Bafal, Kathmandu
Rs.10,000/-
W
Waiter/Waitress 15 Days
Bafal, Kathmandu
Rs.6,000/-
C
Cook 3 Months
Bafal, Kathmandu
Rs.25,000/-
C
Cook 1 Months
Bafal, Kathmandu
Rs.18,000/-
C
Cook 15 Days
Bafal, Kathmandu
Rs.12,000/-
Loading

About Us

हाम्रो यस तालिम व्यवस्थापन सफ्टवयर देश भर रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिम व्यवस्थापनमा सहज होस भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । यस सफ्टवयरको माध्यमबाट तालिम व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थी तथा संस्थाको प्रोफाइल व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।
Email us to support@merotalim.com

Read More