Job/Training
नि : शुल्क प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) तालिम संचालन सम्वन्धी सूचना
नि : शुल्क प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) तालिम संचालन सम्वन्धी सूचना
SuperAdmin on Apr 15 2022
निःशुल्क तालिमका लागि छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुलाई भौचर वितरण गर्ने सम्बन्धि सुचना ।
काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला भित्र सञ्चालन हुने ३ महिने निःशुल्क तालिमकाे लागि छनौट भएका प्रश...
SuperAdmin on Mar 15 2022
सुचना ! निःशुल्क तालिमको नतिजा प्रकाशित भएको छ ।
निःशुल्क तालिमको नतिजा प्रकाशित भएको छ । पुरा सुचना पढ्नुहोस ।
SuperAdmin on Jan 30 2022
औधोगिक प्रशिक्षार्थी (Apprenticeship) तालीम कार्यक्रममा निःशुल्क प्रशिक्षणका सम्बन्धी सुचना ।
औधोगिक प्रशिक्षार्थी (Apprenticeship) तालीम कार्यक्रममा निःशुल्क प्रशिक्षणका सम्बन्धी सुचना ।
SuperAdmin on Sep 16 2021
TOT, Skill Test Assessor सम्बन्धि निःशुल्क तालिम खुल्यो ।
TOT, Skill Test Assessor सम्बन्धि निःशुल्क तालिम खुल्यो ।
SuperAdmin on Sep 16 2021
सीपमूलक तालिम संचालनको लागि आवेदन सम्वन्धी सूचना तथा आवेदन फाराम
सीपमूलक तालिम संचालनको लागि आवेदन सम्वन्धी सूचना तथा आवेदन फाराम
SuperAdmin on Sep 15 2021
निःशुल्क तालिमको लागि छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुलाई भौचर वितरण गर्ने सम्वन्धी सुचना ।
निःशुल्क तालिमको लागि छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुलाई भौचर वितरण गर्ने सम्वन्धी सुचना ।
SuperAdmin on Apr 09 2021
निःशुल्क तालिमको नतिजा प्रकाशित भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, इभेन्ट परियोजनको आथिर्कक सहयोगमा काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर जिल...
SuperAdmin on Apr 07 2021
तालिम सिकेर बसेका युवाहरुको लागि निःशुल्क सिप परिक्षणको लागि आवेदन खुल्यो ।
तालिम सिकेर बसेका युवाहरुको लागि निःशुल्क सिप परिक्षणको लागि आवेदन खुल्यो ।
SuperAdmin on Mar 31 2021

About Us

हाम्रो यस तालिम व्यवस्थापन सफ्टवयर देश भर रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिम व्यवस्थापनमा सहज होस भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । यस सफ्टवयरको माध्यमबाट तालिम व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थी तथा संस्थाको प्रोफाइल व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।
Email us to support@merotalim.com

Read More