प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/२२ गते

यस प्रतिष्ठानबाट आ. व. २०७७/०७८ अवधि भित्र निजी क्षेत्रसंगको साझेदारी एवं सहकार्यमा सीपमूलक तालिम मार्फत रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी हाल जुत्ता चप्पल तयारी, गार्मेन्ट, सिलाई कटाई ९सटीङ्ग सुटिङ्ग०, सुनचाँदी गहना, फर्निचर लगायतका अन्य विविध विषयका क्षेत्रमा “कार्यस्थलमा आधारित (एप्रेन्टिशिप) तालिम संचालन गर्नुपर्ने भएकाले उल्लेखित तालिम संचालन गर्न इच्छुक सम्वन्धित वस्तुगत व्यवसायिक प्रतिष्ठानका संघ÷महासंघहरुलाई तालिम संचालनका लागि गरिने समझदारी (Memorandum of Understanding) को लागि यो सूचना प्रकाशन भएका मितिले पन्ध्र (१५) दिनको कार्यालय समयभित्र आशय पत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । आशय पत्रको ढाँचा यस प्रतिष्ठानको Website: www.training.gov.np बाट समेत लिन सकिनेछ ।

Sourse: व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान

Demo User Student
This is demo comment
Author’s Profile

Recent Posts

Similar Post
NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) From ENSSURE Project
Enhanced Skills for Sustainable and Rewarding Employment (ENSSURE) is a bilateral initiative of the...
SuperAdmin on Jan 23 2021

About Us

हाम्रो यस तालिम व्यवस्थापन सफ्टवयर देश भर रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिम व्यवस्थापनमा सहज होस भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । यस सफ्टवयरको माध्यमबाट तालिम व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थी तथा संस्थाको प्रोफाइल व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।
Email us to support@merotalim.com

Read More